Faggrupper i Sjøfartsdirektoratet har gått igjennom tall for fartøygruppene lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy, og gir hver ulykkestype en risikoscore for 2019. Jo høyere denne verdien er, jo høyere antas det at ulykkesrisikoen er. Vi ender da opp med en rangert liste over alle kombinasjoner av fartøygrupper og ulykkestyper.

Hendelsen som fikk størst risikoscore i år, er Fall til sjø fra fiskebåter under 15 meter. Andre fartøygrupper med stor risikoscore på denne ulykkestypen er fiskefartøy over 15 m (under 500brt), og til dels lasteskip i nærskipsfart og lasteskip i oversjøisk fart. Det som var utslagsgivende for disse scorene var risikoen for hyppige, kritiske tilfeller.

Ulykker med fall over bord fra mindre fiskefartøy fører i de fleste tilfellene til at fiskeren omkommer. Vi har hatt 14 hendelser i denne kategorien de siste ti årene, noe som resulterte i 13 omkomne. Det er kun registrert en ulykke der den som falt til sjø kun ble skadet, og vedkommende måtte ha sykehusopphold.

I snitt dør 1,3 i året som følge av å fall over bord, og i 2018 fikk vi to omkomne. Dette var med fartøyene BREMHOLMEN den 13. mars ved Innhavet i Nordland, og SIDSEL LOUISE den 2. april 2018 utenfor Tromøya ved Arendal.

– Med tiden forventer vi at nye krav til sikkerhetsstyringssystem vil føre til færre dødsfall, men vi forventer ikke en bedring i tallet på hendelser de neste par årene. Vi mener det bør vurderes krav til dødmannsknapp og leider for fartøygruppen, sier Håvard Gåseidnes, fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.

Under ser du tabellen med risikoscore for 2019.

Her finner du utfyllende informasjon om risikovurdering av ulykker og fartøysklasser.

GruppeTypeHendelseRisikoscore 2019

Fiskefartøy

Under 15 m

Personulykke: fall til sjø

8,6

Fiskefartøy

Under 15 m

Kantring

8,5

Fiskefartøy

Under 15 m

Grunnstøting

8,4

Fiskefartøy

Under 15 m

Lekkasje

8,1

Fiskefartøy

Under 15 m

Brann/eksplosjon

8,0

Fiskefartøy

Over 15 m, u 500 bt

Personulykke: fall til sjø

7,8

Fiskefartøy

Over 15 m, u 500 bt

Grunnstøting

7,6

Lasteskip

Nærskipsfart

Grunnstøting

7,5

Lasteskip

Oversjøisk fart

Personulykke: fall om bord

7,2

Lasteskip

Lasteskip u 24m

Kantring

7,2

Lasteskip

Nærskipsfart

Personulykke: fall om bord

6,9

Lasteskip

Nærskipsfart

Personulykke: fall til sjø

6,9

Passasjerskip

Hurtiggående

Grunnstøting

6,8

Fiskefartøy

Over 15 m, u 500 bt

Brann/eksplosjon

6,8

Fiskefartøy

Under 15 m

Personulykke: støt-/klemskade

6,8

Fiskefartøy

Under 15 m

Kollisjon

6,7

Lasteskip

Lasteskip u 24m

Grunnstøting

6,6

Fiskefartøy

Over 15 m, u 500 bt

Kantring

6,6

Lasteskip

Oversjøisk fart

Personulykke: fall til sjø

6,5

Lasteskip

Nærskipsfart

Kantring

6,4

Passasjerskip

Ferge

Personulykke: fall om bord

6,4

Lasteskip

Nærskipsfart

Personulykke: støt-/klemskade

6,3

Lasteskip

Oversjøisk fart

Personulykke: støt-/klemskade

6,3

Fiskefartøy

Over 15 m, u 500 bt

Personulykke: støt-/klemskade

6,3

Fiskefartøy

Under 15 m

Personulykke: stikk-/kuttskade

6,3