Ved utgangen av 2017 telte NIS-registeret 593 fartøy. Med en nettoøkning på 22 fartøy i 2019, og så mange som 26 innen 15. september 2019, var dette tallet kommet opp i 641 fartøy. Samlet bruttotonnasje talte 16 159 418 per 15. september 2019.

Fra desember 2017 til desember 2018 økte antallet NOR-registrerte næringsfartøy med 150. Denne delen av flåten opplevde imidlertid en liten nedgang på 44 fartøy fra årsskiftet. Samlet nettotilgang fra desember 2017 til 15. september 2019 endte derfor på 106 fartøy, eller rundt én prosent. Totalt antall næringsfartøy i NOR i midten av september 2019 var på 11 362 med en bruttotonnasje på 3 677 867.

Fra slutten av 2017 har tank- og bulkskip, stykkgodsskip og offshoreskip stått for størstedelen av veksten i NIS. Mindre arbeidsbåter og fiskefartøy er de største fartøygruppene blant næringsfartøyene i NOR. NOR-flagget inkluderer i tillegg 9 417 fritidsfartøy. Totalt antall fartøy flagget under NOR er derfor 20 779.

 

NIS i vekst

Av de 641 skipene i NIS er kun vel 19 prosent bygget før år 2000. 85 ble bygget mellom 2000 og 2004, og 186 i perioden 2005 til 2009. Mellom 2010 og 2014 ble 147 NIS-skip bygget, mens 102 ble bygget fra 2015 og frem til i dag.

For næringsfartøyene i NOR er situasjonen litt annerledes. Der ser vi at hoveddelen av fartøyene ble bygget før år 2000, kun drøye 35 prosent er bygget etter det. 695 av fartøyene ble bygget fra 2000 til 2004,  og 907 ble bygget fra 2005 til 2009. Fra 2010 til 2014 ble 1172  NOR-skip bygget, mens 1252 ble bygget fra 2015 til i dag. Det er tydelige tegn på at flåten er under fornying.

Det norske flagget er i økning. Ved utgangen av 2017 var den samlede tonnasjen på i overkant av 18 836 000 bruttotonn. I midten av november 2019 var den kommet opp i 19 837 275, en økning på vel fem prosent. Bruttotonnasje beregnes kun på NIS- og registreringspliktige NOR- fartøy (over 15 meter), som har krav om målebrev. Av i alt 12 003 næringsfartøy har omlag 3 837 fartøy målebrev.