Et skip som var i beredskap i Nordsjøen, hadde øvelse på låring av en MOB-båt. Forholdene var gode med bølger på 1 meter og vind på 5 knop. Det var lyst, og sikten var god. Etter låringen løsnet ikke utløserkroken seg som den skulle. Dette førte til at MOB-båten fikk en sleng på seg inn mot skutesiden, og styrehuset fikk en bulk oppe på babord hjørne fremme. Armlenene på stolene inne i båten ble bøyd.

MOB-båten har et overbygg, noe som var et nytt konsept for mannskapet. De hadde vært på kurs for denne typen MOB-båt, men låring og trening med daviten var ikke en del av kurset, kun kjøring.

En av personene som var inne i båten under låring, traff en stolpe i sammenstøtet. Han fikk et kutt i hodet og ble brakt til skipets sykestue for undersøkelse. Personen var klar og bevisst hele tiden. Det ble rekvirert helikopter som fraktet han til land for nærmere undersøkelse på sykehus. Personen var heldig, og ingen hjernerystelse eller brudd i kraniet ble konstatert, men kuttet måtte sys. Han ble liggende til observasjon på sykehus i to dager før han ble sendt hjem.

Etter hendelsen har rederiet satt i gang en gransking for å finne ut hvorfor kroken ikke løste seg ut som den skulle. Et HMS-møte ble raskt avviklet, og en erfaringsoverføring til neste skift og til rederiet ble gitt. Det ble foreslått å bedre polstringen innvendig i MOB-båten og gå til innkjøp av en ny og bedre type hjelm. Det ble også laget en ny prosedyre for låring av MOB-båt.

Alle som er involvert i arbeid med MOB-båter, har vært med på risikovurdering av MOB-båter. Personen som ble skadet, hadde på seg anbefalt verneutstyr, og bruk av hjelm begrenset hodeskadene i denne hendelsen.

Sjøfartsdirektoratet mottar med jevne mellomrom rapporter på ulykker vedrørende låring av livbåter og MOB-båter. Sjøfartdirektoratet har mottatt en rapport fra Marine Accident investigation Board (MAIB) i UK om en alvorlig ulykke.