Mannskapet på et linefartøy var ferdig med linen og skulle begynne på forløperen mellom line og dregg. En fisker skulle i den forbindelse skifte spor på spillskiven til nedre spillskive. Da utstyret skulle på plass i nedre spillskive, satt genseren til fiskeren seg fast i en bolt i spillskiven. Fiskeren ble sittende fast og fulgte med spillet rundt. Heldigvis for fiskeren var spillet så nedslitt, at det stoppet.

Nå var dette en hendelse på et fartøy med flere personer, og mannskapet som var på vakt, kom til og fikk stoppet spillet. Fiskeren kom etter forholdene godt ut av situasjonen. Han fikk litt vondt i en arm, men klarte å fortsette arbeidet om bord etter en liten pause.

Sjøfartsdirektoratet er glad for at det gikk bra denne gangen, men har tidligere mottatt rapporter som har fått tragisk utfall når det gjelder arbeid rundt spill om bord på fiskefartøy.

Statens havarikommisjon for transport, avdeling Sjøfart (SHT Sjøfart), har avgitt rapporter etter flere ulykker med tragisk utfall. Det er blant annet avgitt rapporter etter at fiskere er dratt inn i spillet uten mulighet for å få stoppet dette. Se rapport etter arbeidsulykken om bord i BJØRNAR 10. juli 2008, og SVANEN 16. november 2010.

 

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2009/16T – Bjørnar-ulykken

Fiskeren hadde ikke gjennomført skriftlige risikovurderinger som beskrevet i regelverket. Dette førte til at han hadde en manglende oversikt over farer og konsekvensreduserende tiltak om bord.

SHT tilrår fiskere å foreta regelmessige skriftlige risikovurderinger av alle farlige arbeidsoperasjoner om bord, og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere farene.

Sikkerhetstilrådning SJØ nr. 2009/16T etter Bjørnar-ulykken vil alltid være aktuell for alle typer fartøy, ikke bare fiskefartøy. Vi ønsker at alle som har sitt arbeid om bord, er observante på farer på eget fartøy og sier ifra når noe ikke er slik det bør være vedrørende sikkert arbeid.

Pass alltid på å ha oppdaterte risikovurderinger om bord med hensyn til sikkerheten rundt eget arbeid om bord.

Her finner du hjelp til risikovurdering: http://www.sjofartsdir.no/Yrkesfisker/Risikovurdering/