BaugskadeVed ankomst og ca. 200 meter før kaitillegg skulle manøvrering av fartøyet settes fra midtre manøverpult til styrbord manøverpult. Hendel for pitch på midtre styrepult ble ved en feil ikke satt over til styrbord styrepult. Dette medførte at fører ikke hadde kontroll over pitch fra sin nye posisjon. Da fører oppdaget dette og gikk tilbake til midtre styreposisjon, var fartøyet kommet så langt inn at en kollisjon med kai var uunngåelig.

Et område på 3 m2 i baug over hovedekket, 2,5 m over vannlinjen, ble trykket inn. I selve støtpunktet ca. 10 cm over hoveddekket ble det hull i platekledningen, og spantene i området ble også skadet. Hudplater og spanter i området måtte skiftes. Ingen personer ble skadet.

Dette var i utgangspunktet en rutinemanøver for å legge til kai. Potensielt ville en eventuell skade under vannlinjen trolig medført skade i forpeaktanken foran kollisjonsskottet.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere mottatt lignende rapporter der det har oppstått problemer med overføring av kommando mellom ulike kommandoposisjoner. Årsakene kan være forskjellige.

BroarrangementNår Sjøfartsdirektoratet får melding om en slik «feil», har dessverre konsekvensen som oftest vært sammenstøt med kai og påfølgende skade på eget fartøy og tredjeparts eiendom. I flere tilfeller er det ikke tidsnok blitt avklart at overføring av kommando er tilfredsstillende på plass og testet ut.

Det er god praksis å sikre seg at utstyr som skal brukes er på plass og fungerer i god tid før enhver arbeidsoppgave.

Foto: Sjøfartsdirektoratet