Ved et tilfelle falt heisen ukontrollert ned i rommet, med en fisker i heisen. Fiskeren fikk hælen knust som følge av fallet.

I rapporten Sjøfartsdirektoratet mottok etter hendelsen, står det at årsaken til at heisen falt ned, var en bolt som hadde skrudd seg ut. Som forebyggende tiltak ble det videre oppgitt at heisbolten/-sjakkelen heretter vil bli sjekket én gang i måneden.

At tiltaket her rettes mot forhold med heisen er bra. Alt utstyr om bord skal alltid være i forsvarlig stand og sikkert å bruke til det formålet det er tiltenkt.

Lasteheiser skal ikke brukes til persontransport

Heis som brukes til persontransport skal være sertifisert for formålet. Det er ledelsen i rederiet og på fartøyet som skal se til at godkjenning og risikovurderingene er på plass. Alle om bord må påse at utstyr som skal brukes, er tiltenkt det formålet det blir brukt til.

Sjøfartsdirektoratet vil på det sterkeste advare mot en praksis med å bruke lasthåndteringsutstyr til persontransport.

Det er ikke oppgitt at risikovurdering var gjennomført, og det er heller ikke dokumentert at heisen var godkjent for annet enn å heise fiskeblokker opp og ned fra/til lasterommet. Konsekvensen av å bruke utstyr til noe det ikke er tiltenkt eller har godkjenning for, kan være fatal for den som rammes.

Spør deg selv:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Kan arbeidet organiseres eller utføres på en bedre og sikrere måte?
  • Er det mulighet for å lage tekniske innretninger for en sikrere utførelse av arbeidet?
  • Finnes det andre store eller små ting vi har tenkt på, som kan trygge vår sikkerhet og helse bedre?

Se også:

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover, § 2-21. Personheis og kombinert vare- og personheis

Rapport om sjøulykke om bord på MS Svealand - LAZY, arbeidsulykke på Fiskå mølle 3. april 2012