Hva skjedde?

Bilde fra brann i maskinrommetEn alvorlig brann oppsto på et fartøy. Hendelsen førte ikke til personskade, men brannen hadde potensial til å føre til en større ulykke.
Fartøyet seilte som normalt da brannalarmsentralen ga varsel om brann i maskinrommet. Brannen ble så fastslått visuelt av maskinsjefen, og mannskapet ble mønstret. Alle om bord ble gjort rede for ved mønstringsstasjonene noen få minutter etter at brannalarmen var utløst.

Mannskapet bestemte seg så for å starte CO2-brannslukkingssystemet, og alle dører og luker inn til maskinrommet ble stengt. Det ble også bestemt at fartøyet måtte ankres opp, fordi fartøyet på dette tidspunktet driftet nær land.

Begge overnevnte handlinger bidro til å redusere skadene av brannen og risikoen for en grunnstøting. Den kritiske situasjonen ble håndtert på en profesjonell måte. Fartøyet driftet ikke lenger, og brannen ble tatt hånd om. Hjelp var også på vei.

Bilde av tilsvarende delÅrsaker

 • Et turbohus(lokk?) eller rør for smørolje til turbo hadde løsnet og forårsaket smøroljelekkasje.
 • Smøroljen ble antent enten i turbohuset eller i kontakt med eksosmanifolden på eksossiden av turboen.
 • Underliggende årsaker er ukjent, men noen aspekter ble diskutert.

Stor vibrasjon, dårlig arbeid av serviceleverandør (det var 1100 timer siden maskinen ble overhalt), mangel på overvåking av bolter, eller en kombinasjon av nevnte faktorer.

Konsekvenser

Mannskapet ble ikke skadet, og en grunnstøting ble avverget gjennom rask og profesjonell håndtering av mannskapet om bord.

Fartøyets maskinrom fikk store skader. Omfattende reparasjoner er nødvendig, og noen deler må byttes ut.

Rederiets gjennomføring og anbefalinger

 • Erfaringsoverføring er sendt ut til alle fartøy i rederiet, der det blir bedt om at hendelsen må diskuteres i egne møter med mannskapet med fokus på læring av hendelsen.
 • Alle fartøy må gjennomføre en risikovurdering for brann på eget fartøy.
 • Vedlikeholdsjobber som kommer opp i vedlikeholdssystemet, må evalueres. Det kan være nødvendig å øke overvåkingen av enkelte deler av maskinen.
 • God oppfølging av serviceleverandører må prioriteres i vedlikeholdsprogrammet.
 • En egen separat jobb må gjennomføres for å sikre at turboer på alle fartøy er montert etter spesifikasjon fra leverandør.

Hva har vi lært?

 • Brannøvelser er svært viktig for å være forberedt for en alvorlig hendelse. En god håndtering av en situasjon er mest sannsynlig resultatet av god trening om bord og evnen til å forholde seg rolig.
 • Rederiets beredskapsgruppe på land må også være forberedt. Arbeidet som gjøres på land og arbeidet som gjøres om bord, må bli gjennomført på en rolig og profesjonell måte.
 • Ulike organisasjoner kan bli brukt og være til stor hjelp når et rederi har et fartøy i nød.
 • Overvåking og oppfølging av leverandører av service og vedlikehold er svært viktig.