I et tilfelle der grunnberøring ble meldt til Sjøfartsdirektoratet, fikk et fartøy en uforutsett grunnberøring i et område som ble ansett som sikkert. Fartøyet kom lengre babord under sving enn det hadde gjort tidligere, noe som førte til berøring av bunnen med bulben. Grunnberøringen skjedde på et sted der kartet viste en dybde på 1020 meters kurve og ingen grunner. Manøveren fartøyet gjennomførte, skulle i utgangspunktet ikke by på problemer i henhold til ECDIS-kartet.

I dette tilfellet var det sandbunn og stein på stedet, og noe stein ble sugd gjennom thrustertunnelen og skadet to av propellbladene. Årsaken til grunnstøtingen var feil opplysninger i kartet. Feilen ble merket av i kartet på skipets ECDIS-system.

Sjøfartsdirektoratet får enkelte ganger inn rapporter om ulykker der det opplyses at fartøyet har hatt en grunnstøting pga. feil i kart. Vi vil på generelt grunnlag oppfordre næringen til å utvise forsiktighet dersom det er planlagt å navigere utenfor de vanligste skipsledene og i områder der det forventes lav klaring til kjøl. Ved tvil bør lokal kunnskap sjekkes opp.

Ved hendelser der det er mistanke om feil i kart, er det viktig at dette også rapporteres som rettelse i sjøkart og nautiske publikasjoner til Sjødivisjonen i Kartverket, slik at feil og mangler kan rettes opp.