KR-0001 Erklæring om nasjonalitet - enkeltperson

KR-0002 Erklæring om nasjonalitet - aksjeselskap

KR-0003 Erklæring om nasjonalitet - partrederi

KR-0004 Erklæring om nasjonalitet - kommandittselskap

KR-0005 Erklæring om nasjonalitet - Innretning som nevnt i sjølovens § 33

KR-0006 Erklæring om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innrettninger

KR-0007 Erklæring om nasjonalitet - bank, stiftelse, forening o.l