Med «lystfartøy» menes fritidsfartøy. «Åpne båter» kan omfatte både fritids- og næringsfartøy. «Nyttetrafikk» betyr fartøy som brukes i næring.

Sjøfartsdirektoratet presiserer at førere av lystfartøy og åpne båter har plikt til å holde av veien etter regel 44.

Førere av mindre fartøy i nyttetrafikk må være ekstra oppmerksomme

Når det er mørkt eller nedsatt sikt er det umulig å skille mellom mindre fartøy i nyttetrafikk og lystfartøy med samme lanterneføring eller samme lydsignal.

Selv i dagslys og med god sikt kan det være vanskelig å identifisere mindre fartøy i nyttetrafikk på lang avstand. Merking med tekst som «Skyssbåt», «Taxi», firmanavn og lignende vil ofte være vanskelig å se og oppfatte tidlig. En del fartøy som brukes i nyttetrafikk er masseproduserte fartøytyper som også er vanlige som fritidsfartøy. Mindre fartøy i nyttetrafikk kan derfor lett forveksles med lystfartøy.

Dette kan føre til at førere av lystfartøy og åpne båter ikke holder av veien som påkrevd etter regel 44. Førere av mindre fartøy som brukes i nyttetrafikk må være ekstra oppmerksomme på dette, og ta nødvendige forholdsregler for å unngå sammenstøt. Vi viser til Sjøveisreglene regel 17.