Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om redningsredskaper på skip. Forskriften trer i kraft 15. september 2014. Fra samme tid oppheves:

Forskrift 17. desember 2004 nr. 1855 om redningsredskaper på lasteskip

Forskrift 11. oktober 2004 nr. 1341 om redningsredskaper på passasjerskip

Forskrift 15. september 1992 nr. 700 om redningsredskaper m.m. på passasjerskip.

Last ned hele rundskrivet med forskriften som vedlegg via denne linken (pdf)