Det omtales i forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs § 4, når Sjøfartsdirektoratet skal underrettes. Rapporteringen skal gjøres til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema, jf. § 6. Skjema og veiledning for rapportering finners her:

Melding og rapportering av ulykker og hendelser - Sjøfartsdirektoratet

Når både Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet skal underrettes, erfarer Sjøfartsdirektoratet at næringen ikke ønsker å måtte fylle ut to forskjellige skjema for samme hendelse. For å gjøre rapporteringen enklere for næringen, aksepterer Sjøfartsdirektoratet derfor å få kopi av skjemaene som likevel skal sendes til Petroleumstilsynet. Sjøfartsdirektoratet ser også fordeler med å motta meldinger som nødvendigvis ikke er meldepliktige til Sjøfartsdirektoratet, men som likevel kan være nyttige for arbeidet med sjøsikkerheten.

Sjøfartsdirektoratet har en vakttelefon (Tlf: 52 74 50 00), som er døgnbemannet alle dager hele året. Denne kan brukes ved akutte situasjoner der Sjøfartsdirektoratet kan være til hjelp.