Kranen som er fra produsenten ABAS av er av en type som er mye brukt på norske fartøy. Abas Kran finnes ikke lengre som et selskap. Selskapet ble kjøpt opp av ODIM i 2007, som igjen ble kjøpt opp av Rolls-Royce i 2010. I 2019 ble Rolls-Royce kjøpt opp av Kongsberg Maritime.

Vinsjpakken som sviktet er av typen H12 R9D – levert til Abas i 2002 av BMS Davinci (Gamle Bryne Winch). Samme type design er benyttet på H02, H03, H04, H07 og H12 og samme underleverandør har blitt brukt av andre kranleverandører enn ovenfor nevnte. Samme utfordring kan derfor være gjeldende på leveranser fra flere kranleverandører.

Vinsjleverandøren endret i 2004 designet fra tallerkenfjærer til spiralfjærer og endringen ble godkjent av DNV i 2005. Etter denne endringen ble det nye designet generelt brukt på nye vinsjer. Det gamle designet var imidlertid fortsatt godkjent for bruk inntil utløp av typegodkjenning i 2009. Det kan ikke utelukkes at det har blitt levert vinsjer med gammelt design i perioden 2005 – 2009.

Årsak til hendelsen


Hendelsen skyldtes svikt i bremsene på vinsjen. Denne kranen hadde bremser med to tallerkenfjærer. Når tallerkenfjærene sviktet, falt lasten ned på kaien. Designet var typegodkjent, men det er i ettertid avdekket at det er svakheter ved designet. For øvrig var ikke leverandørens anbefalinger fulgt med hensyn til periodisk vedlikehold og utskifting av fjærer og lameller.

Tiltak

Rederier som eier kraner og utstyrsleverandører som har levert kraner med samme eller tilsvarende svakheter bes om å følge dette opp.

Sakkyndige personer/virksomheter som godkjenner kraner på fartøy må ha spesielt fokus på vinsjer med tallerkenfjærer i brems, og om nødvendig sørge for at tallerkenfjærer byttes til spiralfjærer.