Last ned rundskriv som PDF

Bakgrunn:

Sjøfartsdirektoratet har kjennskap til at en bunnskade i forre del av et skip har ført til progressiv fylling av maskinrom via et mannhull som ikke var stengt vanntett når ulykken inntraff. Fartøyet var designet slik at man måtte gå gjennom en åpning i maskinromsskottet som var arrangert som mannhull for å komme til deler av ballast- og lensesystemet.

Konstruksjonskrav:

SOLAS regel II-1/13-1 stiller krav om at åpninger i vanntette skott skal begrenses til et minimum. Avhengig av bruksområde samt når og hvor ofte en åpning i et vanntett skott må benyttes kan lukningsmiddel enten være av skyvedørstype, hengslede dører/luker eller boltede mannhull som beskrevet i regelen.

Tiltak:

Sjøfartsdirektoratet vil påpeke viktigheten av at vanntette skott forblir vanntette for å opprettholde fartøyets vanntette integritet og vil i så måte presisere følgende forhold:

Type lukningsmiddel må, foruten at de skal tilfredsstille regelkrav, vurderes i forhold til anvendelse og hvor ofte det anvendes. Antall åpninger i vanntette skott, der åpninger kan tillates, skal begrenses til et minimum i forhold til hva som er absolutt nødvendig for å ivareta sikker operasjon av et fartøy.Åpninger i vanntette skott skal holdes lukket i sjøen. Hengslede dører/luker skal være skiltet om tiltenkt bruk.Bruk av mannhull øker risikoen for at fartøyets vanntette integritet ikke er tilfredsstillende hvis mannhullet ikke er på plass og er korrekt montert. Operasjonelle forhold må tas i betraktning når man vurderer vanntette skott med gjennomganger som er forutsatt å være stengt når fartøyet er i sjøen.

Sjøfartsdirektoratet vil minne om rederiets ansvar for at skipet er prosjektert, bygget og utrustet for å gi betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier samt å legge til rette for at de som har sitt arbeid om bord kan oppfylle sine forpliktelser, herunder å drive skipet på en sikker måte, jf. Skipssikkerhetslovens §§ 6 og 9.