1. Denne delen av STCW-koden inneholder anbefalt veiledning til hjelp for STCW-konvensjonens parter og alle som er involvert i gjennomføring, anvendelse eller håndhevelse av konvensjonens tiltak, for å iverksette konvensjonen fullt og helt på en enhetlig måte.
  2. Tiltakene som foreslås er ikke obligatoriske, og eksemplene som gis, tjener bare som illustrasjon på hvordan noen av konvensjonens krav kan oppfylles. Likevel representerer anbefalingene allment en tilnærmingsmåte til de berørte områdene som er blitt harmonisert gjennom drøftinger innenfor IMO som, avhengig av område, har omfattet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Den internasjonale telekommunikasjonsunionen og Verdens Helseorganisasjon.
  3. Etterlevelse av anbefalingene i denne del vil hjelpe organisasjonen å oppnå sitt mål om å opprettholde et høyest mulig kompetansenivå for sjøfolk av alle nasjonaliteter og skip fra alle flaggstater.
  4. I denne del gis det veiledning knyttet til noen av konvensjonens artikler i tillegg til veiledning knyttet til visse regler i konvensjonens vedlegg. Nummereringen av avsnittene i denne del samsvarer derfor med nummereringen av artiklene og reglene i konvensjonen. Som i del A kan teksten i avsnittene være inndelt i nummererte deler og punkter, men slik nummerering er særskilt og uavhengig av annen tekst.