Verktøy for risikovurdering

Verktøyet hjelper deg å lage systematiske risikovurderinger for ulike fartøy og driftsformer. Hensikten er å gjøre fartøyet ditt til en sikrere arbeidsplass. Verktøyet er gratis tilgjengelig for alle. Du kan tilpasse innholdet til din båt og ditt driftsmønster. Den største gevinsten får du ved å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Lykke til med risikovurderingen! (Foto: Arild Lillebø)

Foto: Arild Lillebø
Til toppen