Velkommen til Sjøfartsdirektoratets miniseminar 05.12.2018

Etter et vellykket miniseminar i forbindelse med TEKMAR 2017, vil Sjøfartsdirektoratet på ny arrangere et tilsvarende seminar i etterkant av TEKMAR 2018 på Clarion hotell, Trondheim.

Fokus på operasjonell sikkerhet på mindre lasteskip

Sjøfartsdirektoratets hovedfokus har i 2018 vært på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy.
Dette miniseminaret vil derfor inneholde presentasjoner som fokuserer på sikkerheten for mindre lasteskip, inkludert endringer og videre arbeid med aktuelle regelverk og en oppdatering på tilsyns- og ulykkesbildet i næringen.

Foreløpig program for seminaret:

1400 – 1410        Velkommen. Sjøfartsdirektoratets rolle opp mot havbruksnæringen v/Sjøfartsdirektoratet
1410 – 1440        Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk v/Sintef
1440 – 1500        Oppdatert ulykkesbilde/tilsynsfunn v/Sjøfartsdirektoratet
1500 – 1510        Pause
1510 – 1550        Regelverksendringer og tilpasninger v/Sjøfartsdirektoratet
1550 – 1600        Spørsmål

Gratis og åpent for alle

Miniseminaret er gratis og åpent for alle som er interessert.

Det er begrenset med plasser, så hvis dette er relevant for deg må du melde deg på nå!