Delegasjonsrapport ALCOM/ES 16. september - 21. september