I noen tilfeller har avsenders organisasjon tatt i bruk Sender Policy Framework (SPF). Dersom e-posten sendes fra en server som ikke er registrert i organisasjonens SPF, stoppes e-posten.

Hele hensikten med SPF er å verifisere at e-posten faktisk kommer fra riktig avsender og stoppe e-poster fra servere som avsenderen ikke har godkjent.

(Du finner mer informasjon om SPF på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework)

Kontakt din interne IT-avdeling eller virksomhetens IT-leverandør for å få løst dette problemet.