Om Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger.

Foto av Sjøfartsdirektoratets fasade mot Karmsundet

Direktoratets hovedoppgaver er å:

 1. Trygge liv og helse, miljø og materielle verdier
 2. Registrere fartøy og rettigheter i fartøy
 3. Føre tilsyn med bygging  og drift av fartøy  med norsk flagg,  og deres rederier
 4. Utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn  med norske utdanningsinstitusjoner
 5. Føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske  havner
 6. Føre tilsyn med og fremme  gode arbeids- og levevilkår på fartøy
 7. Forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk
 8. Markedsføre Norge som flaggstat
 9. Forvalte tilskuddsordninger på vegne  av departementet
 10. Overvåke risikobildet
 11. Drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker i både fritidsflåten og næringsflåten

Overordnet mål:

Den foretrukne maritime administrasjonen

For å nå målet om å være den foretrukne maritime administrasjonen har direktoratet tre hovedmål:

Høy sikkerhet, renere miljø:

Fartøy skal være gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk.

Vi bidrar til dette gjennom tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid, både for norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann.

Profesjonalitet og kundefokus

Vi er profesjonelle, gir raske og gode svar og har dialog med kunden for å finne løsninger.

Kvalitet i arbeidet vårt, høy etisk standard og solid faglig kompetanse er en forutsetning.

Verdensledende og attraktiv samarbeidspartner

Vi skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Sjøfartsdirektoratet og det norske flagget er sterke merkevarer med positivt omdømme.

Vi skal forsvare og styrke denne posisjonen. Sjøfartsdirektoratet skal være en viktig og naturlig samarbeidspartner og kilde til ekspertråd og informasjon.

Vi skal styrke vår rolle i den norske maritime klynge og internasjonale fora gjennom aktiv deltakelse og involvering.

Direktoratet ledes av fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim (bildet).

Alf_Tore_Sørheim_01.jpg

Presentasjon av Sjøfartsdirektoratet

Til toppen