Målet med undersøkelsen er å få konkret tilbakemelding på den jobben som utføres av direktoratet. Dette gjelder både vårt samfunnsoppdrag knyttet til sikkerhet, men også i forhold til vårt overordnede mål om være den foretrukne maritime administrasjon.

Klikk her for å besvare kundeundersøkelsen

- I en konkurranseutsatt, internasjonal bransje ønsker Sjøfartsdirektoratet å være en foretrukket samarbeidspartner for den maritime næringen. For å kunne nå dette målet og stadig utvikle og forbedre våre tjenester, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Direktoratet ber blant annet om konkrete vurderinger av servicenivå, digitale tjenester, kommunikasjonskanaler og saksbehandling. Undersøkelsen tar i gjennomsnitt mellom 5 og 10 minutter å besvare.