Paris Mou har i sin veiledning tatt hensyn til synspunktene uttrykt av «Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine» (MTWTU).