Sjøfartsdirektoratet har i samråd med NFD valgt å se bort fra kravet om dokumentasjon på innbetalt arbeidsgiveravgift i forkant av utbetaling i denne terminen.

Det forutsettes imidlertid at kvittering for innbetalt arbeidsgiveravgift blir sendt inn til Sjøfartsdirektoratet umiddelbart etter at innbetaling er gjennomført, eller senest innen 24. august 2020.

Dersom dette ikke foreligger innen fastsatt frist vil vi i henhold til paragraf 24 (Sanksjoner ved brudd på forskriften) kreve tilskuddet helt eller delvis tilbake.