Det finnes nå over 1 million fritidsbåter her i landet, og titusenvis av barn og voksne gleder seg i disse dager til å tilbringe sommerferien i båt, på vannscooter, i kajakk, kano, Sup-brett og langs bryggen i havn. Dessverre viste statistikken i fjor at det var en markant økning i antall omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt, og flere vil nok oppleve ulykker. Bare i løpet av første halvår i år så vi at 11 personer omkom ved bruk av fritidsfartøy.

Økning av omkomne mens båten er fortøyd

Sjøfartsdirektoratet vil derfor, som i fjor, gjennomføre kampanjen «Trygg i båt», der vi drar ut og slår av en hyggelig sikkerhetsprat med båtfolket. 

- Ser vi på ulykkene i fjor, med hele 34 omkomne, var det urovekkende å se at vi opplevde en stor økning i antall personulykker, det vil si ulykker det båten ikke var til hinder. 18 personer omkom på den måten, og det at 10 av disse omkom når båten lå fortøyd virker veldig meningsløst. Bare i løpet av første halvår i år har vi fem personer som har omkommet på denne måten. Det gjør at arbeidet vårt med å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element blir enda viktigere, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør.

Sjøfartsdirektoratet vil blant annet dele ut brosjyremateriell, klistremerker og oppgavebøker til barn. Vi har også med oss materiell fra «Klar for sjøen»-kampanjen, som retter oppmerksomhet mot farene ved promillekjøring.

– Siden vi startet med kampanjen «Trygg i båt» i 2020 har vi besøkt mange fritidsbåthavner om sommeren, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode.  Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker. På bakgrunn av siste halvannet års statistikk retter vi i år ekstra fokus på dette med sikkerhet i havn, sier Sørheim. 

På bakgrunn av siste halvannet års statistikk retter vi i år ekstra fokus på dette med sikkerhet i havn under årets Trygg i båt-kampanje, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør.
På bakgrunn av siste halvannet års statistikk retter vi i år ekstra fokus på dette med sikkerhet i havn under årets Trygg i båt-kampanje, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Negativ utvikling 

I 2022 opplevde vi for første gang på mange år en negativ utvikling i antall omkomne ved bruk av fritidsfartøy. Det var hele åtte flere personer som omkom enn året før. Mange av disse ulykkene kunne nok vært unngått hadde flere brukt flyteutstyr, holdt seg edru og unngått høy fart. 

- Det at både offentlige etater, organisasjoner, foreninger og privatpersoner jobber godt sammen om å formidle viktigheten av godt sjøvett tror vil er spesielt viktig i år, sier Sørheim.

Halvveis inn i 2023 viser tallene til Sjøfartsdirektoratet 12 omkomne, og det var før sommersesongen var i full sving. Vi ser at i forbindelse med fritidsfartøy er det økt risiko for tap av liv ved bruk av fritidsfartøy i sommermånedene. Da er det veldig mange som ferdes på sjøen og i vann enn ellers i året. 

- Det er bekymringsverdig at 12 personer som har mistet livet i meningsløse ulykker ved bruk av fritidsfartøy så langt i år. Nå må vi gjøre det vi kan for å hindre at vi ser at flere mister livet på denne måten. Heldigvis er det veldig mye man selv kan gjøre for å øke sikkerheten om bord. Dersom man følger sjøvettreglene og tenker på egen og andres sikkerhet, legger man et godt grunnlag for en herlig og bekymringsfri tur med båten, avslutter Sørheim.

 

Les vår brosjyre med gode sikkerhetstips her
Last ned vår sjekkliste for en trygg tur i fritidsbåt her