– Vårt hovedbudskap er «Collaborating for Action». Det grønne skiftet går for sakte, og samarbeidet mellom den maritime næringen, det offentlige og det politiske må bli bedre. Det blir vårt budskap både på åpningskonferansen for Nor-Shipping og på våre egne arrangementer, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide.
Knut Arild Hareide. Foto: Sdir

Sjøfartsdirektøren er en av innlederne under åpningskonferansen «Ocean Leadership Conference», og vil utfordre deltakerne til økt samarbeid for å få fart på det grønne skiftet. Dette er også i tråd med temaet for Nor-Shipping 2022, nemlig Action!

Vil utfordre og inspirere

«The Quality Flag Forum» er direktoratets egen konferanse tirsdag 5. april. Konferansen skal utfordre og inspirere næringen til en mer handlekraftig håndtering av bærekraftige utviklingsmål med inspirasjon fra FNs bærekraftsmål nr. 17, «Samarbeid for å nå målene».

Arrangementet skal adressere framgang på løsninger til klimaendringer ved temaet om «Green shipping and decarbonisation», i tillegg til utfordringer som næringen står overfor under et svært dagsaktuelt tema knyttet til maritim digital sikkerhet.

Bærekraftsmålet om likestilling mellom kjønnene og den maritime næringens tilgang til og utvikling av nødvendig kompetanse blir også belyst i en egen seksjon. Den delen ledes av WISTA Norway under tittelen «Waves of Change».

Skal synliggjøre Norge som flaggstat

– Vi er veldig stolte av konferansesatsingen som samler alle partnerne i den unike norske maritime klyngen. Foruten vår egen sjøfartsdirektør har vi også fått med oss dyktige foredragsholdere fra Norges Rederiforbund, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og WISTA Norway. Dette er en konferanse som en virkelig ikke bør gå glipp av under Nor-Shipping. Det begynner å minke på de ledige plassene, sier Caroline Whittle, prosjektleder for satsingen på Nor-Shipping og markedssjef i Sjøfartsdirektoratet.

Caroline Whittle.
Caroline Whittle. Foto: Sdir

Du kan lese mer om konferansen «The Quality Flag Forum» på våre nettsider og på Nor-Shippings arrangementsoversikt

Satsingen har også som mål å synliggjøre Norge som flaggstat med høy kvalitet, stor bredde i den maritime klyngen og som samarbeidspartner. Det hele har blitt til i samarbeid med våre gode partnere:

  • Norges Rederiforbund
  • Green Shipping Programme
  • Wista Norway
  • Nor-Shipping
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Klima- og miljødepartementet

Vi gleder oss til å se dere på Nor-Shipping 2022!