Den frivillige registreringen skjer etter forskrift om registrering av andre flytende innretninger under registrering i NOR, og fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad ser ikke bort fra at det kan komme flere registreringer av denne typen.

 Vi ser at det satses mye på flytende havvind. Sjøfartsdirektoratet står klare til å bistå de som har spørsmål knyttet til denne type registreringer i NOR, sier han. 

NOR og NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) er begge realregistre som åpner for muligheten til å ta opp frivillig pant i objektet, og registreringen vil blant annet kunne gjøre det enklere med finansiering av prosjekter, på samme måte som for skip og større fritidsbåter.