– Det er en ære å motta denne prisen, og vi er takknemlige over å gjøre denne jobben, sier Einar Øslebye og Ulf Rønholdt Nilsen, som begge har sjømannsblod i årene.

Vis Sjøvett Kristiansand har sørget for kunnskap og gode holdninger til barn og unge i Kristiansandsområdet siden 1985.

– Sjøfartsdirektoratet er svært takknemlige for det viktige arbeidet dere og alle frivillige lag og foreninger i Norge gjør for å lære barn og unge godt sjøvett, sier Helga Maria Sulen Sund, kommunikasjonsrådgiver i seksjon for fritidsfartøy.

Med Sjøvettprisen ønsker Sjøfartsdirektoratet å gi ekstra oppmerksomhet til en registrert organisasjon eller et lag som aktivt driver med sjøvettarbeid, og som er blitt tildelt midler til aktiviteter gjennom tilskuddsordningen for sjøvett hvor det årlig deles ut nærmere 1 million kroner.

Vis Sjøvett Kristiansand videreførte i fjor sjøvett-tiltak der de nådde ut med informasjon til over tusen barn og unge med informasjon og praktisk opplæring. Foreningen er flinke til å gjennomføre prosjektene de planlegger, og de er gode på å samarbeide med andre aktører.

– Prisen er et symbol på det gode sjøvettarbeidet de gjør, og vi håper den kan være til inspirasjon for den kommende generasjonen frivillige, slår Sulen Sund fast.