-Den årlige nasjonale Sjøsikkerhetskonferansen har hatt mange deltakere hvert år som har gitt gode tilbakemeldinger på tema og gjennomføring. Derfor ønsker vi å legge til rette for en digital løsning med god kvalitet og temaer innen sikkerhet, som har interesse for den maritime næringen, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Vi ser for oss 3-5 forskjellige webinarer og at en kan melde sin interesse på hvilke tema en ønsker å være med på. Webinarene vil bli gjennomført i uke 39, samme uke som konferansen var planlagt.

Vi har også hvert år dratt stor nytte av innspill knyttet til temaer og foredragsholdere. Har du innspill til tema, ta kontakt med Kristin Davidsen på tlf. 414 19 751 eller send e-post konferanse@sdir.no

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.