Konferansen ble åpnet av statssekretæren til Fiskeriministeren, Ronny Berg, og temaet for hans foredrag var «hvordan vektlegges sikkerheten ved regulering av fiskeri». Han innledet med å si at det var viktig å ha en arena som denne konferansen for utøverne i næringen.

Videre var han innom en rekke tema som har betydning for sikkerheten og som påvirkes av reguleringer både med tanke på fiskeri og sikkerhet. Han påpekte bl.a. behov for samarbeid mellom de ulike myndighetene slik at en helhetlig tankegang og felles grenser kan legges til grunn for flere typer regler som fiskeren må forholde seg til. Det ble tid til noen spørsmål fra salen, og temaet engasjerte tydeligvis mange i salen.

Konferansen fortsetter med et variert program  som dekker en rekke aktuelle og spennende tema relatert til sikkerhet for fiskeren som redning, stabilitet, kompetansekrav, risikovurderinger og sikkerhetsstyring.

Det er ca. 100 påmeldte deltagere, og blant disse er det mange yrkesaktive fiskere i tillegg til andre aktører som har interesser i, eller tilknytning til fiskerinæringen.