Passasjerskip i innenriksfart med bruttotonnasje under 300, hurtiggående passasjerfartøy med bruttotonnasje under 150 og lasteskip med bruttotonnasje under 300, som er over 12 meter, skal oppfylle kravet om AIS innen 1. juli 2023.

I regelverkrundskrivet RSR 11 – 2022 ble krav i Solas V Regel 19.2.1.6 og EU direktiv 2002/59EC med endringer innført i navigasjonsforskriften med den konsekvens at en del fartøy må montere AIS klasse A. Fartøy som har montert AIS klasse B før denne datoen må skifte denne ut med en Klasse A senest innen 1. januar 2027.

Signalkilde for kurs skal enten være rattmerket magnetkompass klasse A eller magnetkompass klasse B sammen med rattmerket THD tilkoblet nødspenningskilde.  

Lasteskip under 150BT skal innen 1 juli 2023 montere en rattmerket brovaktsalarm, dette gjelder også alle passasjerskip med mindre en faller inn under en av avvikene som er listet i paragraf 15(6).

Sjøfartsdirektoratet vil på tilsyn gi pålegg med en tidsfrist på tre måneder i tilfeller hvor det avdekkes at utstyret ikke er montert innen 1. juli 2023