- Vi har ingen grunn til å tro at dette er spesifikt rettet mot den maritime næring, men mot norske virksomheter i ulike sektorer. Vi ber virksomheter om fortsatt økt årvåkenhet og lav terskel for å melde fra, sier Nils Haktor Bua, seksjonssjef for maritim digital sikkerhet i direktoratet.

Ved hendelser skal det meldes fra til NSM sitt Cyber sikkerhetssenter.

Direktoratet er i dialog med Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA), et fellesinitiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund.

- Vi følger situasjonen tett og har vært i dialog med flere av de rammede virksomhetene. Samtidig har vi sammenfattet foreløpige funn i et varsel som ble distribuert i ettermiddag til våre medlemmer, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NSM og andre relevante aktører, sier daglig leder Lars Benjamin Vold i NORMA.

Sjøfartsdirektoratet viser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine tiltak for å unngå tjenestenektangrep, og anbefaler alle å være oppmerksomme på eventuelle cyberangrep mot egen virksomhet.