Han og næringsminister Monica Mæland besøkte Haugesundkonferansen for å snakke om regjeringens visjoner for norsk maritim næring. Begge understreket at næringen fortsatt ikke er gjennom de utfordrende tidene, men poengterte også at dette gir den norske maritime klyngen nye muligheter.

Solvik-Olsen trakk sammenligningen med innovasjoner i bilindustrien de siste 10 årene, med en voldsom utvikling i digital teknologi som assisterer bilføreren, og som muliggjør selvkjørende (autonome) biler. Han mener de neste 10 årene vil gi enda større endringer. Parallellen til skipsfarten er at innføringen av stadig ny teknologi vil stille nye krav til norske sjøfolk.

Begge statsrådene fremhevet den norske maritime klyngens unike muligheter til å være med og styre den teknologiske utviklingen, og at norske sjøfolk vil være sentrale for å gjøre de teknologiske nyvinningene gjennomførbare i praksis. Offentlige krav til mijøvennlige ferjer og andre transportløsninger driver også en utvikling av teknologi som vil kunne bli etterspurt i nye markeder.

Næringsminister Monica Mæland varslet at regjeringens havstrategi, som er under arbeid, vil gi viktige rammebetingelser for utnyttelse av havrommet. Den tar for seg dreiningen fra olje og gass til andre utnyttelser av havrommet som er viktige for norsk næringsutvikling i framtida. Den vil også være bygget på teknologiske nyvinninger som er under utvikling.