ULYKKESTALL: – Det er positivt å se at antall personulykker går ned. Her har det også vært et fokus på å jobbe sikkert om bord. Økningen i skipsulykkene er heldigvis ikke av de alvorlige ulykkene, men vi vil gjerne få disse tallene ned ettersom flere ulykker øker sjansen for at det blir en alvorlig ulykke, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide Foto: Sjøfartsdirektoratet

Jobber mot nullvisjon

Det er registrert sju omkomne på næringsfartøy i 2022, mot seks i 2021 og 13 i 2020. Gjennomsnittlig antall omkomne for de fem foregående årene er åtte. Alle de sju omkomne i 2022 var tilknyttet norske skip. 

Av de sju omkomne var femknyttet til arbeidsulykker, mens den siste hendelsen var knyttet til kantring. Tre hendelser skjedde på fiskefartøy, to på lasteskip og to på passasjerskip.

– Sju omkomne er sju familier som blir rammet av sorg, samt venner og arbeidskollegaer som også blir berørt. Her ligger det en viktig jobb for oss alle i å nå nullvisjonen for omkomne og alvorlig skadde. Vi vil at alle skal komme trygt hjem og opplever også at vi jobber godt sammen med næringen og organisasjonene om å nå dette målet, påpeker Hareide.

Litt flere tall

I 2022 har vi registrert til sammen 356 skader med eller på fartøy (skipsulykker). Av disse var 110 knyttet til grunnstøting, mens 56 var knyttet til miljøskade eller utslipp. Det er også registrert 67 kontaktskader og 47 branner.

Forlis inntreffer i all hovedsak på mindre fartøy. Av de til sammen 9 hendelsene i 2022 var 8 på fartøy under 15 meters lengde. I tillegg var det en hendelse på et fartøy over 24 meters lengde. Alle fartøyene som forliste var norske skip.

Sjøfartsdirektoratet har registrert 287 rapporteringspliktige personskader i 2022. Av disse skyldes 259 arbeids-og-personulykke mens 28 skyldes skipsulykker. I tillegg er det registrert 182 mindre alvorlige personskader, som ikke regnes som rapporteringspliktige og som ikke har medført vesentlig arbeidsfravær. Disse hendelsene registreres som nestenulykker hos Sjøfartsdirektoratet.

 

Les mer om ulykkesstatisikk HER.