Sammen med e-læringskurset vil det være obligatorisk med et visst antall timer oppsummering i form av fysiske samlinger. De fysiske samlingene kan avholdes i forbindelse med de praktiske emnene (D5L-kurs) og eksamen, som skal gjennomføres som vanlig ved fysisk oppmøte.

Utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby utdanningen som e-læringskurs, må inneha ordinær godkjenning for å avholde D5L/D5LA-kurs fra Sjøfartsdirektoratet.

Det er mulig å søke om ordinær godkjenning samtidig som man søker om godkjenning for å avholde e-læring.

Retningslinjene for e-læringskurs finner du her.

Listen over godkjente tilbydere av fritidskipperutdanning vil bli oppdatert etter hvert som det godkjennes utdanningsinstitusjoner for å tilby e-læringskurs.