Sjøfartsdirektoratet sendte i august i år på høring et forslag om endring av kvalifikasjonsforskriften, som blant annet inneholdt forslag om å innføre krav til kvalifikasjon/sertifikat (D6 og D7) for fører av lasteskip under 15 meter. I løpet av høringsperioden kom det inn i overkant av 70 høringskommentarer, de fleste knyttet til det foreslåtte kravet om D6 og D7.

– Det store antall innspill gjør at vi ikke ser det som mulig å fastsette endring av forskriften på dette området til 1.1.2018, slik vi indikerte i høringsbrevet, sier underdirektør Yngve Folven Bergesen i underavdeling Sjøfolk.

Frem mot nyttår vil direktoratet prioritere å få fastsatt de øvrige endringene som var foreslått i høringen.

-Videre vil vi ta en grundig gjennomgang av innspillene knyttet til D6 og D7 før vi kan si noe mer om videre fremdrift i saken, påpeker Bergesen.