– Jeg synes konferansen har truffet godt både på den kritiske situasjonen vi står i nå, med krig i Ukraina, samtidig som vi også står i en klimakrise hvor den maritime næringen er en viktig del av løsningen for mer bærekraftig transport, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Behov for kompetanse

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) startet konferansen med et politisk blikk på den maritime næringen, og de endringene som næringen har stått i og tilpasset seg. At Norge er en maritim stormakt mener næringsministeren også vil bety store muligheter for eksport av ny teknologi når en i Norge nå ligger langt fremme innen nye energiformer, autonomi og digitalisering. Utfordringen som han kanskje trakk mest frem for å nå målene, var fremtidens behov for riktig kompetanse.

– Vi må da sørge for at vi har mennesker med riktig kompetanse. Vi trenger de som vil være med å endre verden, og da er det et stort potensial for de som vil være med på dette nettopp innen den maritime næringen. Særlig må vi få med flere kvinner. Dette er viktig ettersom mangfold gir mange fordeler, samtidig som vi trenger tilgang på alle de gode hodene som vi kan, sa ministeren.

Likestillingsstrategi fra regjeringen

For å sikre flere kvinner i næringen, vil regjeringen legge frem en likestillingsstrategi der innspill fra hele den maritime næringen har vært viktig i arbeidet med strategien.

Alle temaene som var oppe til samtale under årets konferanse viser også behovet for videreutvikling av samarbeidet mellom de som står for innovasjon, de som produserer de nye produktene samt det offentlige – alt fra den politiske delen til statlige etater og tilsyn.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Haakon Nordvik

– De utfordringene som ble løftet frem viser med all tydelighet at direktoratet har gjort viktige og rette grep i det som er gjort knyttet til det å både være kundeorientert og det å ha et konstruktivt tilsyn. Vi skal legge til rette for den innovasjonen som nå skjer, og skal da både være en viktig samarbeidspartner, samtidig som vi skal ha samfunnsoppdraget vårt om sikkerhet trygt i ryggmargen, sier Hareide.

Fra gods til sjø

Dag to av konferansen satte særlig fokus på havneutvikling, for å få mer gods over på sjø, men ikke minst også utvikling av flytende havvind.

– Vi har verdens beste offshorekompetanse og denne skal vi nå bruke for å sette opp farten på offshore havvind, avsluttet næringsministeren.