I år har flere stortingspolitikere takket ja til å komme til konferansen. Politikerne får presentere partienes fritidsbåtpolitikk. Det vil også bli en panelsamtale som tar for seg kompetansekrav på sjøen, løsninger for vraking av fritidsbåter og spørsmål rundt et eventuelt småbåtregister. Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Kvelden onsdag 19.april vil det bli en sosial sammenkomst/middag ved hovedkontoret til Sjøfartsdirektoratet for alle konferansedeltakerne. Her blir det mulig å treffe saksbehandlere i Sjøfartsdirektoratet som jobber innen fritidsbåtfeltet. Selve konferansen 20. april holdes på Scandic Maritim hotell.

Sammenkomst på Sjøfartsdirektoratet kvelden før

Det vil også være mulig å få låne møterom ved direktoratets hovedkontor på dagen/ettermiddagen 19.april for de som vil gjennomføre møte i egen organisasjon/etat/råd.

Konferansen blir arrangert av Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Kystverket, Redningsselskapet, Kongelig Norsk Båtforbund og Norboat.


Program, foreløpig deltakerliste og påmeldingsskjema ligger nå ute på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider: https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/fritidsbatkonferansen/fritidsbatkonferansen-2017/