International Organization for Standardization (ISO) 

International Organization for Standardization, forkortet ISO, er et internasjonalt standardiseringsorgan som utvikler, publiserer og forvalter (tekniske) standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Består av nasjonale ISO-organisasjoner som organiserer tekniske komiteer bestående av medlemmer fra næring og myndigheter. Komiteen som Sjøfartsdirektoratet er vertskap for er ISO Technical Committee 188, Small craft. Denne komiteen utvikler standarder for utstyr og konstruksjon av fritidsfartøy.   

Norge vertskap for første gang 

Før koronapandemien hadde komiteen tre fysiske møter i året. Nå foregår det meste av arbeidet digitalt, og dette er altså første gang siden før pandemien at komiteen samles fysisk.  

På møtene denne uken finner vi rundt 40 representanter fra verdens båtbransje, fra blant andre Sverige, Danmark USA, UK, Tyskland, Frankrike, Canada, Australia, Finland og Norge. 

– Det er første gang Norge er vertskap for denne komiteen, sier José Ventura, senioringeniør i seksjon Fritidsfartøy.  

Fantastisk uke i Norge. Leder av ISO Technical Committee 188, Small craft, Craig W. Scholten (t.v), er godt fornøyd med Norge som vertsnasjon og av Sjøfartsdirektoratet som lokasjon for møtet. Her sammen med José Ventura, senioringeniør i seksjon fritidsfartøy.
Fantastisk uke i Norge. Leder av ISO Technical Committee 188, Small craft, Craig W. Scholten (t.v), er godt fornøyd med Norge som vertsnasjon og av Sjøfartsdirektoratet som lokasjon for møtet. Her sammen med José Ventura, senioringeniør i seksjon fritidsfartøy. Foto: Siv Haugvaldstad Bygnes

Leder av ISO Technical Committee 188, Small craft, Craig W. Scholten synes det har vært en flott uke i Norge. En uke hvor de har fått tatt opp igjen kontakten etter koronapandemien, og fått snakket med både nye og gamle kolleger som alle jobber for Internasjonalt standardiseringsarbeid for sikrere fritidsfartøy.  

– Det har vært fantastisk for oss i den maritime industrien å være her i lokalene til Sjøfartsdirektoratet, og legger man til de sosiale arrangementene så har dette vært et svært givende besøk. Vi har blitt en veldig sammensveiset gruppe og har gjort store fremskritt i arbeidet vårt, forteller Scholten. 

Selv om det har vært mange fysisk til stede denne uken har det også vært noen som har vært med digitalt. Scholten kan fortelle at mye av det videre arbeidet vil foregå på digitale plattformer, både på grunn av kostnader og for å få det til å klaffe for alle.  

– Nå har vi jobbet slik i tre år og det har fungert veldig godt, forteller han.  

Han tror at grunnen til at det har fungert så bra er at de kjenner hverandre så godt fra før. De kjenner hverandres styrker og svakheter, og når noen sier noe i et møte stoler alle på at det korrekt.  

– Vi er alle trygge på hverandres kompetanse og på avgjørelsene som blir tatt i rommet. Man må vite at man kan stole på hverandre når man jobber med internasjonale standarder. Det er ikke bare et land som vil gjøre det på sin måte, men mange land som vil gjøre noe som fungerer for felleskapet, forteller Scholten. 

Det har vært en god kombinasjon av faglige diskusjoner og sosiale arrangementer. Her fra torsdagens middag på Dattera til Lothe.
Det har vært en god kombinasjon av faglige diskusjoner og sosiale arrangementer. Her fra torsdagens middag på Dattera til Lothe. Foto: Petter Andre Søreng

Elektrifisering og beskyttelse mot fall over bord 

I løpet av uken gjennomføres det flere forskjellige gruppemøter, men hovedfokuset er behandling av standarder knyttet til elektrifisering av fritidsfartøy og beskyttelse mot fall over bord.  

Hensikten er å definere minimumskrav til fritidsfartøy. På slutten av arbeidet vil komiteen ha et strategisk møte for å definere kommende prioriteringer.  

Ventura er meget fornøyd med antall deltakere og engasjementet på møtene.

Hovedfokuset på møtene denne uken er behandling av standarder knyttet til elektrifisering av fritidsfartøy, og beskyttelse mot fall over bord.
Hovedfokuset på møtene denne uken er behandling av standarder knyttet til elektrifisering av fritidsfartøy, og beskyttelse mot fall over bord. Foto: Siv Haugvaldstad Bygnes

Viktig arbeid

Sjøfartsdirektoratet har vært en del av den tekniske komiteen i mange år. Arbeidet med internasjonale standarder er et meget viktig bidrag i arbeidet med å sørge for at fritidsfartøy som settes på markedet er sikre. ISO/TC 188 har bred representasjon fra alle regioner i verden som er involvert i produksjon av mindre fartøy med skroglengde under 24 meter. 

– Dette arbeidet gjør det mulig for oss å kjøpe båter fra andre land med samme sikkerhetsnivå. Det letter handelen og forbedrer sikkerheten på fritidsfartøy, sier Ventura.

Han legger til at Sjøfartsdirektoratet jobber kontinuerlig med å få ned antall ulykker med fritidsfartøy.

– For å få til en slik nedgang er det viktig at fartøyene er konstruert på en standardisert god måte.