Inspektørene Karstein Skogheim fra regionskontor Svolvær og Rasmus Pontus Borenius fra regionskontor Bergen gjennomførte uanmeldte tilsyn på de 12 skipene over en tre ukers periode i oktober. De 12 skipene er eid av 10 ulike norske rederier.

Ingen av tilsynene ble foretatt ved kai. Alle foregikk ute på reden, med opptil en times transport med taxibåt én vei. Inspektørene ble godt mottatt ombord på skipene, selv om det var første gang samtlige kapteiner ombord opplevet en flaggstatsinspeksjon. I tillegg ble det utført to ISPS-inpeksjoner. Det ble gitt gjennomsnittlig to pålegg per skip.

- Skipene var generelt i veldig god stand. Vi var ombord i hovedsakelig relativt nye tank- og kjemikalieskip, som også blir hyppigere inspisert av både chartrere og lasteeiere, sier Skogheim og Borenius.

Samarbeidet med lokale myndigheter (The Maritime and Port Authority of Singapore, MPA) har fungert utmerket. MPA ønsket inspektører fra Sjøfartsdirektoratet velkommen tilbake neste år. MPA ga uttrykk for at aktiviteten i Singapore havn hadde en kraftig nedgang i forhold til i fjor grunnet den globale oljekrisen. Norske rederier som opererer i Singapore opplever også en merkbar reduksjon i aktivitet.

I 2015 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet 16 tilsyn i Singapore, som er det største tyngdepunktet for norsk skipsfartsnæring internasjonalt.