Dette ble klart etter at MSC 98 (Maritime Safety Committee) i IMO i dag behandlet et initiativ fra Norge, Danmark, Estland, Finland, Japan, Nederland, Sør-Korea, England og USA.

-Dette viser at Norge er i front med å legge til rette for ny teknologi. Selv om det er for tidlig å si hva IMO vil konkludere med, er det viktig at vi er på banen. Det vil også kunne ha stor betydning for norsk innovasjon på området. Sjøfartsdirektoratet sin rolle er først og fremst knyttet til utvikling av regelverket. Derfor er det positivt at vi nå får IMO til å sette dette på dagsorden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Ingen motstand mot autonomi

Forslaget om å sette autonomi (selvkjørende, automatiserte fartøy) på dagsorden møtte ingen motstand, noe som også var overraskende for mange.

- Det var overraskende stor støtte for å starte arbeid med regulering av autonome skip, selv fra land som vi i utgangspunktet forventet skulle være negative siden de er storleverandører av sjøfolk, sier teknisk direktør Lasse Karlsen i en kommentar fra London. Han har vært en av pådriverne for å sette saken på dagsorden.

Etter planen skal saken da opp på neste møte i sikkerhetskomiteen (MSC 99), og deretter vil det legges en plan for videre behandling av spørsmålet.

I Norge er en allerede kommet i gang med de første forsøkene med autonome skip, blant annet gjennom at det godkjent et testområde i Trondheimsfjorden samt gjennom etableringen av Norsk forum for autonome skip (NFAS). Leder for arbeidet med ny teknologi knyttet til autonomi i Sjøfartsdirektoratet er Svein David Medhaug.