-Det er blitt gjort en stor innsats for å få ned restansene og sikre at ansatte kunne ta en fortjent ferie uten at det lå en lang kø av viktige saker som burde vært tatt. Dette viser at vi klarte å samle mange gode krefter fra hele organisasjonen for å løse opp i en behandlingstid som av ulike årsaker var blitt for lang, sier Sonja E. Hillersøy-Ådnesen.

Underdirektør Sonja Hillersøy-Ådnesen på avdeling passasjerskip.
Underdirektør Sonja Hillersøy-Ådnesen på avdeling passasjerskip. Foto: Grethe Nygaard

Foruten arbeidet med saker som har tatt tid, og annet oppryddingsarbeid, så vil det også bli oppdatert informasjon på nettsidene som omhandler søknadsprosessen for de ulike personlige maritime sertifikatene.

-De fleste søker elektronisk via vår nettside og informasjonen som ligger der skal være enkel å lese og inneholde nok informasjon til å sikre at søknaden sendes inn korrekt, noe som også er med å ta ned behandlingstiden. Vi ser likevel at noen likevel ikke har alt på plass, så vi må ha en gjennomgang av det vi har lagt ut av informasjon og veiledning, sier Hillersøy-Ådnesen.