Sjøfartsdirektoratet foretok et ulykkestilsyn lørdag med både mannskap og rederiets representanter til stede. Skipets rutiner og sikkerhetssystem ble gjennomgått. Det ble ikke avdekket alvorlige funn.

– Vi fulgte vanlige sjekklister og prosedyrer og opptrådte selvsagt varsomt overfor mannskapet som var tydelig preget av hendelsen, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør.

Foreløpige funn viser at den utløsende årsaken til hendelsen var funksjonssvikt i pusteventil. Direktoratet vil nå i samarbeid med relevante aktører følge opp hendelsen videre for å avdekke årsak.

Ulykken etterforskes av politiet og direktoratet vil ved behov bistå i dette arbeidet.