Prosjektet har pågått i over to år med Bastø Fosen, Kongsberg Maritime og Sjøfartsdirektoratet som involverte parter. 

– Dette er en fantastisk dag! Gratulerer til alle involverte, smilte Gunnar Pedersen i Kongsberg Maritime da Bastø VI gjennomførte sin første «adaptive transit» med passasjerer om bord. 

Med andre ord har ferjen dokket fra kai, krysset fjorden og lagt til kai igjen for egen maskin og styring, men under oppsyn fra kaptein og styrmann. 

– Igjen befester Norge sin posisjon som verdensledende i den maritime bransjen. Dette hadde ikke vært mulig uten et fremoverlent rederi som Bastø Fosen og et sjøfartsdirektorat som nærmest har spurt oss rett ut hva vi trenger fremfor å skape hindringer, slo Pedersen fast. 

GLADE: Gunnar Pedersen i Kongsberg Maritime, Svein David Medhaug fra Sjøfartsdirektoratet og Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Støttesystem 

Broen på Bastø VI var fylt til randen med samarbeidspartnere og gjester da den første kommersielle testingen ble gjennomført i starten av februar. Prosjektleder Svein David Medhaug var til stede som representant for Sjøfartsdirektoratet, og hadde sett frem til den første kommersielle testturen. 

– For oss som ansvarlig myndighet er det viktig at sikkerheten for passasjerer, mannskap, skip og miljø er ivaretatt med den nye teknologien. I tillegg vil jeg understreke at dette er et støttesystem, og at det ikke på noen måte skal erstatte mannskapet om bord på nåværende tidspunkt. I stedet skal det gi mulighet til å optimalisere driften av skipet når det gjelder sikkerhet og effektivitet sier Medhaug. 

For å holde navigasjonsferdighetene vedlike tar fartøyets sikkerhetsstyringssystem høyde for at ansvarshavende styrmann/kaptein skal legge til kai manuelt minst to ganger i løpet av hver vakt. De øvrige turene skal det automatiske systemet (adaptive transit) ta seg av, så lenge været og andre ytre begrensninger tillater det. 

 Systemet utfører alle dokking- og kryssingsfunksjoner til en høy og repeterbar grad av nøyaktighet, og det gir økt kundetilfredshet, sier Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen AS. 

Han forteller at hovedmålet i prosjektet har vært å øke sikkerheten til passasjerer og mannskap, samt å bedre logistikken i sambandet med enda større nøyaktighet. De forhåndsprogrammerte tidspunktene treffer nå på sekundet. 

– I tillegg kan vi basere systemet på «best practise», noe som igjen gjør at vi kan høste gevinst ved å bruke mindre energi over fjorden. På den måten har vi et lavere energibruk, sier Lund. 


MERKER LITE: Passasjerne Tor-Arne Holme og Per Brattshaug er positive til nytt system om bord i Bastø VI. 

For passasjerene vil ikke det nye systemet bli særlig merkbart, bortsett fra at ankomst og avgang blir enda mer nøyaktig.  

– Vi stoler på teknologien, og har ingen betenkeligheter med å sitte på i et skip som går på autopilot, sier Tor-Arne Holme og Per Brattshaug som var om bord i ferjen på sin ferd mot Danmark. 

Erstatter ikke mannskapet 

Kaptein Kristian Larsen sier at det nye systemet gjør at han nå kan overvåke overfarten på en helt annen måte enn før. Han frykter ikke at automatiseringen en dag i fremtiden vil ta fra han jobben. 

– På ingen måte. Flykapteiner har flydd på autopilot i årevis, og det er ingen som har erstattet dem. Det skjer heller ikke hos oss, sier Larsen. 

Han trekker fram et godt og tett samarbeid med alle aktører som en suksessfaktor. En annen er at mannskapet har fått komme med sine innspill underveis i prosessen. 

– Kongsberg har tatt hensyn og justert systemet underveis for at vi skal kunne bruke det best mulig, sier kapteinen. 

Både nasjonale og internasjonale organer er fortsatt på et tidlig stadium når det gjelder utvikling av regelverk automatiske marine operasjoner. 

– Gjennom dette arbeidet har vi vist verden at vi har en klar og tydelig retning. Norge er et lite land, men vi er store i den maritime næringen, sier Medhaug. 

Bastø Fosen går nå inn i en seks måneder lang prøveperiode der det automatiske systemet skal håndtere de fleste tjenester, men kapteinen vil være ansvarlig og broen fullt bemannet. Dersom andre fartøy eller gjenstander oppdages vil en alarm utløses og kapteinen vil ta kontrollen. 

– Vi synes det er spennende å være med på å utvikle en funksjonalitet som Norge og hele verden vil ta i bruk. Det er kun et spørsmål om tid, sier Lund. 

PÅ SEKUNDET: Med nytt støttesystem er Bastø VI enda mer nøyaktig og mer sikker for passasjerer og mannskap.