CONGRATULATIONS: Det er U.S. Coast Guard, den amerikanske kystvakten, som gratulerer med fornyet anerkjennelse til det norske flagget som kvalitetsflagg.

Det synlige beviset på at Norge som flaggstat får fornyet kvalitetsbevis.
Det synlige beviset på at Norge som flaggstat får fornyet kvalitetsbevis. Foto: Skjermdump / U.S. Coast Guard

I sitt brev til Sjøfartsdirektoratet skriver U.S. Coast Guard blant annet at dette er et resultat av at det er viktig for oss å levere høy kvalitet.

Dette betyr at tilbakeholdelsesprosenten for norske skip på besøk i amerikanske havner fortsatt holder seg under én prosent, som er terskelen for å bli inkludert i Qualship 21-programmet.

– Norsk flagg er og blir et kvalitetsflagg. Det er stor stas å bli ansett som et kvalitetsregister, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

 

Gir æren til redere og sjøfolk

At det norske flagget i tillegg er plassert høyt på både Paris MoU og Tokyo MoU sine hvitelister, er enda et kvalitetsstempel.

En fornøyd fungerende sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim.
En fornøyd fungerende sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim. Foto: Helga Maria Sulen Sund

 – De vi skal takke for denne videreføringen, er dyktige og sikkerhetsbevisste redere og, ikke minst, høyt kvalifisert mannskap på norskflaggede skip. Fortsett denne gode jobben, oppfordrer Sørheim.

Når et skip tas opp i Qualship 21-programmet, vil det – avhengig av skipstype – ha enkelte lettelser med hensyn til omfang og innhold av inspeksjoner utført av den amerikanske kystvakten.

Her kan du lese mer om kvalitetsskipsfartprogrammet Qualship 21, som er en forkortelse for «Quality Shipping for the 21st Century».