Program og informasjon om påmelding blir publisert senere, men hold av datoen.

Flyttbare-konferansen, som har blitt gjennomført i over 25 år, fungerer som en faglig arena og en viktig møteplass for de som jobber i næringen. Den gir også et ypperlig utgangspunkt for faglige oppdateringer og diskusjoner innenfor aktuelle tema.

Konferansen var de første årene kjent som Kristiansandskonferansen, der Shipping-akademiet var arrangør. Shipping-akademiet var eid av Rederiforbundet, som sammen med Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet), Sjøfartsdirektoratet og DNV (nå DNV GL) var representert i programkomitéen. Senere ble Shipping-akademiet kjøpt opp av BI, men konferansen ble videreført over samme lest, og fortsatt med de samme aktørene i programkomitéen.

Senere har konferansen blitt holdt på Flesland, Bergen i en årrekke. BI har nå sagt fra seg konferansen, og Rederiforbundet har i stedet tatt på seg praktisk gjennomføring. Programkomitéen er den samme som tidligere. Vi håper du har anledning og lyst til å være med å videreføre tradisjonen ved å delta på årets konferanse i Stavanger 19. april!

Du kan lese mer om konferansen og melde deg på her