FLAGGFROKOST/ONS: – Det var veldig gøy å arrangere dette, og ikke minst å få så positive tilbakemeldinger fra de som deltok. Vi har fått ros både for gjennomføringen av selve arrangementet, og for tematikk og innlegg som ble holdt, sier Tone Olsen Risnes fra Skipsregistrene. Hun har sammen med Hedda G. Vikse i KOS samarbeidet med Maritimt Forum for Stavangerregionen stått for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Fra direktoratet var det Knut Arild Hareide som innledet samlingen. I tillegg hadde Karolina Lundgren fra lasteskipavdelingen et innlegg om kjemikaliefrakt og returlaster offshore. Harald Solberg fra Norges Rederiforbund trakk flere ganger fram serviceinnstillingen i direktoratet og den kompetansen som finnes her. Også Norled, vegdirektøren og Odfjell Drilling holdt innlegg.

– Ved å være til stede på slike arrangementer blir vi mer synlige. Harald Solberg i Rederiforbundet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ga oss veldig gode tilbakemeldinger i etterkant, sier sjøfartsdirektøren.