- Jeg har sett frem til mitt første besøk hos Sjøfartsdirektoratet. Det har vært nyttig og interessant å høre om hvordan de jobber med alt fra det grønne skiftet til norske lønns- og arbeidsvilkår. Direktoratet er av stor betydning for den maritime næringen, sier fiskeri- og havministeren etter besøket tirsdag 25. januar.

Siden Sjøfartsdirektoratet nå har hjemmekontor for de fleste ansatte, fikk statsråden si noen ord til alle ansatte via et digitalt allmøte.

Nyttig introduksjonsmøte

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide er godt fornøyd etter besøket.

- Vi setter stor pris på at statsråden ville komme til Haugesund i dag. Under dagens møte har vi fått satt søkelys på en del av oppgavene vi jobber med, som for eksempel tilsyn, ny teknologi og maritim digital sikkerhet. I et slikt møte kan vi ikke gå i dybden på alt vi jobber med, men jeg tror likevel at vår egen minister har fått enda bedre kjennskap til direktoratet og den viktige rollen vi har i den maritime næringen, sier Hareide.

Etter besøket i Sjøfartsdirektoratet gikk turen til møter med rederiene Knutsen OAS og Norled.