Fiskefartøy sertifisert med for liten lengde

  • Publisert: 27.06.2017 av: Kari Stautland

De siste årene har det utviklet seg en forståelse i næringen av at påskrudde konstruksjoner på fartøyet, som løs baug og «ryggsekk» på hekken, ikke trenger å måles med i fartøyets «største lengde». En del fartøy har derfor blitt målt med en kortere lengde enn de skulle og har fått utstedt sertifikater på feilaktig grunnlag.

Sjøfartsdirektoratets Arild Lie i smo står på en balkong med sjø i bakgrunnen. Han ser rett i kamera.
VIKTIG: Sjefsingeniør i Sjøfartsdirektoratet, Arild Lie håper at alle aktørene nå er kjente med målereglene og at disse følges.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Målereglene for "største lengde" har vært de samme hele tiden.

Dette gjelder spesielt fartøy som er bygget like under 15 meter, som er en sentral lengdegrense både i Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet sitt regelverk. Disse fartøyene blir vurdert etter byggetekniske og sikkerhetsmessige krav som generelt er noe lempeligere enn de for fartøy over 15 meter, og de kan også få tilgang til kvoter eller fiskerirettigheter som fartøy over 15 meter ikke kan.

 

I strid med reglene

For fartøy som bygges og måles til en gitt største lengde, for eksempel 14,95 meter, er det ikke tillatt å verken sveise eller skru på baug, garnbinger eller andre elementer i ettertid. Hvilket byggemateriale som er benyttet i den delen som eventuelt ønskes skrudd på, har ikke betydning for om elementet skal måles med eller ikke. Største lengde skal generelt måles fra den forreste til den akterste delen av skroget.

– Fra Sjøfartsdirektoratets side vil vi påpeke at målereglene for største lengde har vært de samme hele tiden, og at det aldri har vært noen åpning for å unnlate å måle med løs baug eller «ryggsekk» fordi de er skrudd, og ikke sveist på fartøyet. Fartøyene er de samme og har de samme kapasitetene uavhengig av hvilke innfestingsmetoder som er benyttet, sier sjefsingeniør på underavdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet, Arild Lie.

 

Informerte grundig

Sjøfartsdirektoratet ble for noen få år siden kjent med praksisen med påskrudde elementer som ikke er målt med i lengden, og så behovet for å informere de ulike aktørene i næringen om regelverket. Det ble derfor utarbeidet en veiledning med illustrasjoner for å tydeliggjøre kravene, i 2015. Representanter fra Sjøfartsdirektoratet besøkte da en rekke verft langs kysten som bygger og bygger om båter under 15 meter for å følge dette opp ytterligere.  Også godkjente foretak, som sertifiserer fiskefartøy og lasteskip under 15 meter, har blitt bedt om å ha spesielt fokus på lengdemåling.

–Tross omfattende informasjonsarbeid fra direktoratets side de siste to årene, har vi inntil det siste kommet over fartøy som er designet med løse skrogdeler som har blitt montert på igjen etter at fartøyet har blitt målt, forteller Lie.

 

Kan føre til tilbakeholdelse og gebyr

– Vi kan ikke nekte noen å ha en tverr baug eller korte ned lengden på sitt fartøy, men det må da være en permanent løsning som arrangeres på en sikkerhetsmessig tilrådelig og hensiktsmessig måte. Fra eiers side handler dette kanskje mest om det estetiske, men lengdegrensen er som nevnt et sentralt parameter når det gjelder sikkerhetsregler og fiskerireguleringer, sier Lie.  Om et fartøy derfor blir observert med en større lengde enn det har blitt målt til vil det få konsekvenser i form av både tilbakehold og innrapportering for overtredelsesgebyr.

– Vi tror ikke dette bare handler om forsøk på omgåelse av regelverket, men at det har utviklet seg en uheldig praksis. Vi håper og tror nå, etter gjentatte runder med informasjon, at alle aktører er kjent med hvor lista ligger og at målereglene etterleves slik regelverket legger opp til, sier Lie. Han påpeker at dette også er viktig for at alle i næringen skal kunne bli behandlet likt uavhengig av hvem de henvender seg til eller har med å gjøre.

Til toppen