For å betra tryggleiken på sjøen har regjeringa bede Sjøfartsdirektoratet om å greia ut fordelar og ulemper ved innføring av teoretisk og praktisk kurs for førarar av båtar som kan gå raskare enn 50 knop. Fart var også hovedfokus under Fritidsbåtkonferansen som blei arrangert i Haugesund 4. mars. I samtale med redningsselskapets Hasse Lindmo, fortalde Oddvar Bremseth om ulykka med Hugin 16. februar 2017.

Denne dagen er B&B Tours ute med turistar i dei to RIB-ane sine, Hugin og Munin. Med seg har dei 21 britiske turistar som vil oppleva nordnorsk natur i høg fart. Slike turar har selskapet hatt mange av, og tryggleik har alltid vore viktig for eigarane. Oddvar Bremseth står ved roret på Munin, som ligg fremst i følget på returen attende til Harstad. Dei har sakka ned farten for å gli gjennom hamna, og Bremseth snur seg for å sjå kor langt bak dei Hugin ligg.

DELTE ERFARINGER: Oddvar Bremseth.

– Dette er ille. No rasar alt, tenkjer Oddvar Bremseth. Rib-en held stø kurs mot fontena Selsbanes Seil, som blei installert tre månader tidlegare. Bremseth, som er politi av yrke, ser at ribben treff fontena. Både båtførar og passasjerar blir kasta ut av båten momentant. Han ringer naudnummeret og køyrer mot Hugin, der han og ein kollega først fokuserer på å få passasjerane om bord i Munin. Dei fryktar at båtføraren, som ligg medvitslaus i vatnet, ikkje er til å redda. Då han brått løftar armen, får dei likevel håp.

Til alt hell var det ingen som mista livet i ulykka. Men ho sette ein kraftig støkk i Bremseth og kollegaen som førte ulykkesbåten. Dei har begge fritidsskippersertifikat (DL5) oer er røynde båtfolk. Dei har tatt same turen mange gongar før, men Seilsbanes Seil var ny for føraren av Hugin.

– Det var ei rekke uheldige faktorar som spelte inn. I utgangspunktet er det uproblematisk å køyra der, men det var skumring, fontena si vassøyle stod ikkje på, og lyset på fontena virka ikkje, så ho var vanskelig å sjå, fortel Bremseth.

– Hovedgrunnen til at det blir så alvorleg, er farten. Farten var for stor, legg han til. Det var også ein av konklusjonane i rapporten frå Statens havarikommisjon for transport etter ulykka.  

– Regjeringa har kome med ei tilråding om innføring av kompetansekrav for førarar av fartøy med inntil 12 passasjerer med fart over 35 knop. Sjølv om dette er retta mot næringsdrift, kan det også vera relevant for fritidsbåtar med fart over 50 knop, sa Brennhovd.