– Vi står ved et veiskille, og det preger oss alle. Russlands invasjon i Ukraina vil påvirke og endre en generasjon fram i tid, sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide fra talerstolen på Bergen.

Siv Remøy-Vangen.
Siv Remøy-Vangen. Foto: Marit Nilsen

I salen satt over 80 representanter fra rederier, advokatfirmaer, Den Norske Krigsforsikring, Sjøforsvaret, Norges Rederiforbund, Bergens Rederiforening og Sjøfartsdirektoratet.

Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen ledet møtet og var også moderator for dagen.

FF_11.jpg

Sikre skip skal seile

Opprinnelig skulle flaggfrokosten være en hyllest til NIS og veksten i den norske flåten, men krigshandlingene i Ukraina visket raskt ut festoverskrifter og flyttet fokuset over på «det norske flagget i krise og krig».

– Norge og Sjøfartsdirektoratet skal fortsatt være verdensledende og framoverlent, og vi skal ta klimatrusselen på alvor. Vi skal levere regelverket som trengs for å nå utslippsmålene, men viktigst av alt: Vi skal være en støttespiller for våre kunder, sa Hareide.

FF_21.jpg

Sjøfartsdirektoratet orienterte også om hva vi kan levere som flagg til våre kunder, og at hovedfokuset er å sikre at skip skal seile.

– Vi finner fleksible løsninger på sertifikater for fartøy og sjøfolk, og vi er her for rederiene 24/7, poengterte Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i direktoratet.

7 av 10 rederier melder om utfordringer

Audun Halvorsen.
Audun Halvorsen. Foto: Marit Nilsen

På talerstolen stod også Audun Halvorsen, direktør for beredskap i Norges Rederiforbund. Han rapporterte om et mørkt, uavklart bilde der sju av ti rederier har meldt om utfordringer siden Russlands invaderte Ukraina 24. februar.

– Ukrainske farvann er avstengt, og det høyeste maritime sikringsnivået er satt. I tillegg kjenner vi til flere rederier der ukrainsk og russisk mannskap jobber side om side på samme skip. Klart det påvirker, understreket han.

Halvorsen la også til at vi må forberede oss på høyere priser og varemangel på sikt. I tillegg kompliserer sanksjonene fra EU og andre land et allerede innfløkt system.

FF_06.jpg

Freddy Furlund.
Freddy Furlund. Foto: Marit Nilsen

Fra Norsk Krigsforsikring stilte Freddy Furlund, Director of Security and Contingency. Han fortalte om deres arbeid i ukene før og frem til krigen brøt ut. Han brukte et case med Hansa Tankers, som hadde flere skip i området da krigen startet. De var også til stede under frokostmøtet.

– Vi jobbet ut fra ulike scenarioer, og det viktigste var å få mannskap og skip bak russisk blokade. Vi hadde tett monitorering av all skipstrafikk i området og startet en storstilt varsling da krigen brøt ut og trusselnivået ble hevet, forklarte Furlund mens han ga salen et imponerende innblikk i arbeidet som ble gjort for å trygge skip og mannskap i krigssonen.

FF_02 (2).jpg

Kjenn leveranselinjen

Øystein Meland.
Øystein Meland. Foto: Marit Nilsen

Advokat Øystein Meland i advokatfirmaet Bahr gikk nærmere inn på hva rederiene bør ta hensyn til ved sanksjoner fra et kontraktuelt ståsted.

– Flere rederier er usikre på hvor langt de må gå når det gjelder hvem som er part i en leveranse. Vel, jo lengre nedover linjen du kan gå, desto bedre, konstaterte Meland.

Han løftet også problemstillinger som «hva er et brudd på sanksjonene?», «hvilke havner er trygge?» og «kan skip tilbakeholdes?».

– Per nå har vi ingen norske sanksjoner, men vi har et nytt risikobilde hver eneste dag. Det er viktigere enn noen gang å kjenne sin kunde, understreket Meland.

FF_23.jpg

Per-Vidar Kjølmoen.
Per-Vidar Kjølmoen. Foto: Marit Nilsen

Næringspolitisk talsperson og fraksjonsleder for Ap, Per-Vidar Kjølmoen, snakket om sanksjoner og samarbeid i maritim sektor og regjeringens vurderinger.

– Det er krevende tider, og bildet endrer seg hele tiden. Det blir store konsekvenser for maritim sektor, og regjeringen vurderer løpende kompenserende tiltak, sa Kjølmoen, som la til at Norge skal vise styrke, men samtidig unngå eskalering.

«The Quality Flag»-frokosten ble arrangert sammen med Bergen Rederiforening og Maritime Bergen, som i etterkant av møtet dro på tre rederibesøk der nyttige meningsutvekslinger og informasjon ble delt.FF_22.jpg